Senarai Kearifan Lokal Budaya Sunda dalam Media Massa Cetak (Jilid 2)

Pengarang: Dr. Elis Suryani Nani Sumarlina, MS.

Editor: Rangga Saptya Mohamad Permana, S.I.Kom., M.I.Kom.

Cetakan ke-1, 2018, 175 halaman

ISBN: 978-602-52751-2-8

Harga: Rp. 88.250,00